VRSTE ELEKTRO KABLOVA

Kabel je proizvod koji se dobija upredanjem izolovanih ili neizolovanih metalnih žica ili optičkih vlakana.

 

Prema nameni, dele se na:

– energetske kablove (njih možemo podeliti na mrežne i instalacione),

– telekomunikacione kablove i

– kablove (čelicne) koji služe kao držači ili nosači (npr. samonosivih kablova, stubova ili mostova)

 

 

Energetski provodnici koji se najčešće koriste za elektroinstlacije su:

 

PP/R (pljosnati) instalacioni kabel sa PVC-om

Ispitni napon: 380 V

Provodnik: žica od meko žarenog bakra

Žile su postavljene paralelno, sloj od PVC mešavine nanosi se tako da između žila postoji razmak u vidu staze koja u sredini ima klinasti žleb.

Primena: U suvim prostorijama za polaganje u ili ispod maltera bez posebne mehaničke zaštite.

Razmak u vidu staze između žila sa klinastim žlebom u sredini omogućava privremeno pričvršćivanje provodnika u toku instaliranja.

Pogodni su za instalacije u objektima od prenapregnutog ili vibriranog betona, kao i od prefabrikovanih elemenata kada žlebove za polaganje okruglih provodnika nije moguce napraviti iz praktičnih ili statičkih razloga.

Nije dozvoljena upotreba u drvenim objektima, niti u slobodnom prostoru, kao ni u vlažnim prostorijama (kupatilima).

Dozvoljena temperatura provodnika:

Opseg temperature:

– radne -20o C do +70o C

– u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša +160o C

Dozvoljena temperatura okoline:

– pri polaganju i rukovanju, najniža + 5o C do +70o C

Najmanji poluprečnik savijanja: 4a (a – debljina kabela)

Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

 

PP/Y (okrugli sivi) kabel

Nazivni napon: 500 V

Ispitni napon: 2000 V

Provodnik: nekalaisani bakarni provodnik

Izolator: bešavni sloj PVC mase

Konstrukcija: Dve ili više žila su použene zajedno.

Jezgro je ispunjeno nevulkaniziranom gumom ili sličnim materijalom i preko ispune je stavljen plašt od bešavnog sloja PVC mase.

Primena: U suvim i vlažnim prostorijama za polaganje iznad i ispod maltera.

Nije dozvoljeno polaganje u zemlju, na otvorenom prostoru ili u beton zalivanjem.

Dozvoljena temperatura provodnika:

– Opseg temperature:

– radne -20o C do +70o C

– u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša +160o C

Dozvoljena temperatura okoline:

– pri polaganju i rukovanju, najniža + 5o C do +70o C

Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m ili doboše po 1.000 m.

 

PP 00 (podzemni) kabel

Naponski nivo: 0,6/1 kV

Ispitni napon: 3,5 kV

Provodnik: žica od meko žarenog bakra

Izolacija: PVC sloj

Jezgro: žile su međusobno použene po koncentričnim slojevima.

Ispuna: omot od termoplastičnih traka; za teže uslove rada separator i ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine.

Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta crna.

Primena: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo- i hidro-centralama. Polažu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.

Dozvoljena temperatura provodnika:

Opseg temperature:

– radne -40o C do +70o C

Dozvoljena temperatura okoline:

– pri polaganju i rukovanju, najniža +5o C do +70o C

 

Saznajte sve o brojilu za struju.

You may also like...