BROJILO ZA STRUJU – STRUJOMER

Brojilo za struju ili strujomer je uređaj kojim se meri i registruje potrošnja električne energije isporučena potrošaču. Merna jedinica je kilovatčas (kWh). Izvor Vikipedija .

Brojila za struju možemo podeliti na više načina:

  • digitalna i analogna
  • monofazna i trofazna
  • jednotarifna i dvotarifna

Osnovna razlika između digitalnih i analognih brojila je, osim načina funkcionisanja, kao što im sam naziv kaže, i u uklopnom satu. Digitalna u sebi imaju uklopni sat, a analogna imaju uklopni sat izvan osnovne kutije. Uklopni sat služi za prebacivanje tarifa i njega imaju samo dvotarifna brojila.

Svako brojilo ima fabrički broj.

 

Vlasništvo brojila za struju

Vlasnik brojila je fizičko (pravno) lice ili EPS Distribucija. Ranije su sva brojila bila u vlasništvu vlasnika nekretnine, ali se tokom nekoliko poslednjih godina sve češće brojilo ugovorom prebacuje u vlasništvo EPS Distibucije. Brojilo je u nadležnosti vlasnika.

Instalacija koja se nalazi iza brojila za struju je u privatnom vlasništvu, uključujući i osigurače (tri osigurača za trofazno ili jedan za monofazno brojilo).

Ako postoji i Fidova sklopka ona je, takođe, u privatnom vlasništvu.

 

Baždarenje brojila za struju

Baždarenje strujomera vrši Direkcija za mere i dragocene metale. Rok važenja baždarenja je 12 godina. Po ovlašćenju Direkcije za mere i dragocene metale, poslovi kontrolisanja, pregleda i overe merila ~ brojila električne energije preneti su i na kontrolna tela EPS Distribucije. Spisak i lokaciju kontrolnih tela možete pogledati na http://www.epsdistribucija.rs/index.php/tehnicke-usluge/overavanje-brojila. Po isteku baždara brojilo se može (a ne mora) smatrati neispravnim.

 

Izmeštanje strujomera

Izmeštanje strujomera vrši firma ~ podizvođač EPS Distribucije po nalogu EPS Distribucije. Troškove izmeštanja strujomera snosi EPS Distribucija ako je to izmeštanje u njihovom interesu, a ako je to vaša želja, onda vi snosite troškove izmeštanja. Odobrenje i cenu izmeštanja strujomera određuje Sektor energetike EPS Distribucije

 

Kontrolno brojilo za struju

Kontrolno brojilo nije u nadležnosti EPS Distribucije i ono nema nikakve veze sa njima iz prostog razloga jer se nalazi posle brojila za struju. Postavljanje kontrolnog brojila vrši električar kojeg vi angažujete. Broj kontrolnih brojila može biti neograničen.

 

Promena vlasnika brojila za struju

Promenu vlasnika brojila za struju je moguće uraditi lično uz dokaz o vlasništvu nad objektom i uz važeću ličnu kartu na Bulevaru oslobođenja 100 u Novom Sadu. Može biti više brojila na istoj adresi i svako se može voditi posebno.

 

Očitavanje brojila za struju

Očitavanje brojila radi agencija po nalogu Vlade Republike Srbije. Očitavanje digitalnog brojila za struju je moguće samo ako brojilo poseduje i antenu koja je povezana sa samim brojilom.

 

Neispravno brojilo za struju

Jedino je EPS Distribucija, odnosno njeni podizvođači, nadležni da konstatuju da li je brojilo za struju neispravno i da ga skinu, odnosno da ga zamene. Podizvođači na teritoriji Novog Sada su, najčešće, Struja, GAT, HS inženjering i drugi. Ukoliko sumnjate u ispravnost vašeg brojila za struju, možete pozvati call centar na broj telefona koji se nalazi na vašem računu 0800 220021.

 

Saznajte kako uštedeti struju.

You may also like...