ELEKTRIČAR NOVI SAD Postavljanje i održavanje električnih istalacija

Automatski osigurac

ELEKTRIČNI OSIGURAČI

Osigurač je uređaj koji u električnim kolima služi kao zaštita od prevelike struje. Osigurači su obavezni delovi električnih kola i štite električne uređaje od kvara ili požara. (Videti: https://sh.wikipedia.org/wiki/Osigura%C4%8D) Druga definicija osigurača bila bi:...

Strujomer, Brojilo za struju

BROJILO ZA STRUJU – STRUJOMER

Brojilo za struju ili strujomer je uređaj kojim se meri i registruje potrošnja električne energije isporučena potrošaču. Merna jedinica je kilovatčas (kWh). Izvor Vikipedija . Brojila za struju možemo podeliti na više načina: digitalna...